Letní tábory 2024


Tradičně pro vás chystáme na léto 2024 dětské příměstské sportovní tábory.

Letos budou příměstské tábory dvou typů. První termín (15. - 19. 7.) je vhodný pro děti od 8 do 15 let, které již mají zkušenosti s tenisem. Pro tenisové bloky budou děti rozděleny do několika výkonnostních skupin pro dosáhnutí, co největší efektivity.

Cílem táboru bude nejen zdokonalování se v tenisu a v různých sportovních aktivitách, ale také si užít prázdninový týden s přáteli. Proto jsou naplánovány různé sportovní hry a další doplňkové aktivity.

Druhý a třetí termín (29. 7. - 2. 8., 12. - 16. 8.) je vhodný taktéž pro děti od 8 do 15 let. Tyhle termíny ale nebudou vyhrazeny pouze pro děti, které jsou s tenisem již seznámeny. Budeme se věnovat i jiným sportům a rozšiřovat celkové sportovní a koordinační dovednosti účastníků. Cílem tábora bude užít si prázdninový týden s přáteli. Proto jsou naplánovány různé sportovní hry a další doplňkové aktivity.

Pro druhý a třetí termín je vítán každý i mimo klub TC Austerlitz.

Tábory se uskuteční v areálu TC Austerlitz, kde jsou vhodná sportoviště a zázemí pro případ nepříznivého počasí.

Kapacita jednoho tábora je cca 12 dětí. Minimální počet pro uskutečnění je osm dětí.


Termíny pro rok 2024:

15. - 19. 7. I. Příměstský, tenisový, sportovní tábor

29. 7. - 2. 8. II. Příměstský sportovní tábor

12. - 16. 8. III. Příměstský sportovní tábor


Program:

Program začíná každý den v 9:00 a končí v 15:30. Odpovědná osoba bude v areálu již od osmi hodin.

8:30 – 9:00 Příchod a předání trenérům

9:00 – 9:15 Rozcvička

9:15 – 11:30 Blok tenisových tréninků, kondiční tréninky (včetně pauzy na svačinu)

11:30 – 13:00 Oběd a odpolední klid (možnost dívat se na tenisová videa, nebo hrát deskové hry)

13:00 – 15:30 Odpolední aktivity (tenisové turnaje, sportovní aktivity)

15:30 Ukončení oficiálního programu

Program každého tábora bude přizpůsoben dle počasí a tenisové/sportovní úrovně účastníků.


Cena: 3800,- Kč / osoba

Cena zahrnuje: stravu (obědy a svačiny), odborný dohled, pitný režim, pronájem tenisových kurtů, program, pamětní triko


Přihlášky zasílejte na e-mail: tca-tabor@email.cz, po přijetí přihlášky na tábor zašleme potvrzovací        e-mail s dalšími informacemi.

Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení a rok narození dítěte. Telefonní číslo na jednoho z rodičů, termín tábora, souhlas/nesouhlas s případným zveřejněním fotografií vašeho syna/dcery pro účely propagace činnosti organizace.

Platba

Po vyplnění přihlášky a potvrzení účasti je splatná záloha za příměstský tenisový tábor, která činí            1 500 Kč/dítě, doplatek nejpozději do pátku 31. 5. 2024. Informace zašleme na e-mail.

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky do pátku 31. 5. je storno poplatek 0 Kč. V případě zrušení přihlášky po 31. 5. je storno poplatek 1500 Kč. Zrušení účasti 14 dní před táborem a méně je storno poplatek 2000 Kč.


Těšíme se na Vás, trenérský tým TCA.