Letní tábory

Přímestské tábory


Sportovní tábory, kde se nevěnujeme pouze tenisu, ale všeobecnému rozvoji dítěte ve sportu. 


I. příměstský tábor

10. - 14. 7. 2023

Tábor je věnován dětem od 10 do 14 let. Počet účastníků 8-12 dětí.


II. příměstský tábor

7. - 11. 8. 2023

Tábor je věnován dětem od 7 do 10 let. Počet účastníků 8-12 dětí.


III. příměstský tábor

14. - 18. 8. 2023

Tábor je věnován dětem od 8 do 14 let. Počet účastníků max 14 dětí.

Zájemci o účast na příměstském táboře kontaktujte hlavního trenéra Martina Žemlu na telefonním čísle: +420 775 577 252


Cena - příměstský tábor:

- 3 500,- Kč (5 dní)

- za den 800,- Kč

-V ceně zahrnuta strava (dopolední svačina, oběd a odpolední svačina), pitný režim, trenéři, pronájmy tenisových kurtů, pamětní triko

-sourozenci - sleva je možná využít při účasti sourozenců, kteří se zúčastní společně ve stejném turnusu sportovního tábora - 500 Kč/osoba

- platbu za sportovní tábor je nutné uhradit do 20.6.2023 (do poznámek uveďte jméno a termín táboru) na účet 2309542018/3030 .

Program příměstský tábor:

8:30-9:00 - Příchod a předání dětí trenérům

9:00-11:30 -Blok tenisových tréninků, kondiční tréninky

12:00 - Oběd

13:00-16:00 - Odpolední aktivity (jiné sporty a sportovní dovednosti)

16:00-16:00 – Odchod a předání dětí rodičům


Těšíme se na Vás, trenérský tým TCA.