Ceník

Ceník - trenérské hodiny

Ceník - hrací poplatky

Platba za tréninky v tenisové škole se odvíjí od aktuálního ceníku. Cena je fixní. Tzn. objednané tréninky se vypočítají podle počtu účastníků na konkrétní hodině a vynásobí počtem hodin za aktuální období.

Situace, kdy se někteří hráči z jakýchkoliv důvodů neúčastní tréninku, se cena za trénink nedopočítává ani nevrací.

Pouze v případě dlouhodobé absence je možné se domluvit na náhradě nebo kompenzaci tréninků.

V letním období se k platbě za trénování připočítává "hrací poplatek", který je určen na provoz kurtů.

V zimním období se k platbě za trénování připočítává cena za pronájem haly.